The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 5.1 Nyckelkompetenser

5.1 Nyckelkompetenser

KUNSKAP

Vad praktikanten behöver kunna.

 • Yrkeskunskap: Praktikanten måste förstå grundläggande tekniska kunskaper.

FÄRDIGHETER

Vad praktikanten ska klara av att göra. Han/hon ska kunna använda sin kunskap och veta hur man färdigställer en uppgift och löser problem. Färdigheter kan beskrivas som kognitiva eller praktiska.

 • Praktiska färdigheter som är typiska för praktikantens utbildning: Han/hon har en förmåga att använda dessa självständigt.
 • Förmåga att göra undersökningar: Praktikanten kan inhämta information och bearbeta denna.
 • Problemlösande färdigheter och förmåga att göra en teknisk analys: Praktikanten kan planera sitt arbete, välja korrekt materia och verktyg, arbeta systematiskt från problemanalys till att hitta möjliga lösningar.
 • Förmåga att tänka kritiskt och reflekterande: Praktikanten kan agera utifrån korrekt gjorda val.
 • Språkfärdigheter: Praktikanten kan kommunicera (tala, lyssna, skriva, läsa) på ett utländskt språk.
 • Kommunikativa färdigheter: Praktikanten är lyhörd och kan uttrycka sig på ett tydligt och säkert sätt.

ATTITYDER

Hur praktikanten ska vara.

 • Ordning och reda, punktlighet och arbetstempo: Praktikanten har kapacitet att ta till sig arbetsföreskrifter och villkor, har med sig alla nödvändiga dokument, är disciplinerad, kommer i tid.
 • Motivation: Praktikanten är uppmärksam och koncentrerad, visar intresse av att lära sig nya saker, är nyfiken, ger inte upp i besvärliga situationer, kan arbeta och studera självständigt, visar engagemang.
 • Förmåga att slutföra en uppgift. Praktikanten kan genomföra ett uppdrag helt och hållet och förstå vikten av kvalitetskontroll.
 • Visar respekt och har en positiv attityd. Praktikanten är artig och använder ett passande språk, är tolerant och visar respekt för auktoriteter och minoriteter.
 • Socialt uppförande. Praktikanten kan samarbeta i grupp, har en vänlig attityd mot medarbetare, är ärlig och öppen.
 • Självständighet. Praktikanten har en förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.
 • Kreativitet: Praktikanten är flexibel, visar tecken på kreativitet och uppfinningsrikedom.

KOMPETENS: Praktikantens förmåga att använda sina kunskaper, färdigheter på ett lämpligt sätt i arbetslivet.