The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 4.4 Att förstå kroppsspråk

4.4 Att förstå kroppsspråk

Vad?

Kroppsspråk är kommunikation utan ord.
Även om man oftast inte är medveten om det skickar man både ut och tar emot små signaler hela tiden.

Man kommunicerar:

 • genom ögonkontakt
 • med hjälp av ansiktsuttryck
 • med din egen kroppshållning
 • med hjälp av gester
 • genom sättet du rör dig på

Varför?

Det är inte alltid vi uppfattar VAD som sägs utan vi hakar ibland upp oss på HUR det sägs. Kroppsspråket och tonfallet har en viktig funktion i vår kommunikation med andra. Enligt en undersökning, "Silent Messages" av Mehrrabian är bara 7% av kommunikationen verbal(med ord), resterande delen består av icke-verbal kommunikation. Man brukar säga att kroppsspråket alltid avslöjar en lögnare.

Hur?

 • En vanlig kroppsspråkssignal är när man korsar armarna . Detta kan indikera att man sätter upp en omedveten barriär mellan sig själv och andra. I en allvarlig situation eller i en konflikt kan detta betyda att man uttrycker en motsättning eller bjuder till motstånd.
 • Från tidig ålder har vi lärt oss att ha ögonkontakt med den som pratar för att visa respekt och visa att vi lyssnar. Att hålla ögonkontakt kan betyda att man är positivt inställd till den som pratar. Men det kan också innebära att man inte litar på talaren och därför inte vågar släppa personen med blicken. Om man undviker ögonkontakt kan det tolkas som man är osäker eller att man inte talar sanning.
 • Misstro eller tvivel visas ofta genom att man tittar åt ett annat håll eller att man tar sig i örat eller kliar sig på hakan. När man inte litar på vad talaren säger låter man alltid blicken vandra och man tittar bort i långa perioden.
 • Om man är uttråkad visar man ofta det genom att luta huvudet åt sidan eller genom att titta direkt på talaren med något ofokuserad blick.
 • Oärlighet eller då man håller inne med information kan ibland antydas genom att man tar sig i ansiktet under samtalet .

Tänk på!

I kontakten med praktikanten är det omöjligt att inte kommunicera eftersom din kropp alltid kommunicerar.

Använd ditt sunda förnuft! Det är ofta svårt att tolka kroppsspråk!