The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 4.2 Konflikthantering

4.2 Konflikthantering

Vad?

Det är normalt med konflikter i arbetslivet. En konflikt kan definieras som en problematisk situation mellan minst två parter där varje person önskar få igenom sin vilja på motpartens bekostnad.

Varför?

Det är viktigt att ta itu med konflikter så snart de uppstår. Genom att samtala om konflikten på ett professionellt sätt, visar handledaren att det är viktigt att förhindra att konflikten blir större.

Hur?

GRUNDREGLER

 • Var lugn!
 • Hitta ett lämpligt ställe där ni kan prata om konflikten i lugn och ro.
 • Lyssna till vad praktikanten har att säga. Försök känna in om det finns några underliggande faktorer som stress eller annat som gör att praktikanten känner sig missnöjd.
 • Ställ frågor lugnt och sansat, få praktikanten att känna sig lugn och ge henne/honom en chans att prata av sig.
 • Upprepa med egna ord det du har uppfattat det praktikanten sagt på så sätt kan problemet ses från en annan synvinkel.
 • Fokuserapå hur man kan gå vidare så att alla parter blir nöjda!

TRE TYPER AV KONFLIKTER

Handledaren kan antingen stå utanför konflikten eller vara direkt eller indirekt involverad i konflikten.

 • Om konflikten endast rör sig om en meningsskiljaktighet: Prata igenom konflikten!
 • Om handledaren hamnat i konflikt med praktikanten:
  • Avreagera er båda två och försök sätta ord på känslorna.
  • Tala båda två om var felet ligger hos den andre.
  • Prata på ett konkret sätt igenom vad som behöver förändras.
  • Förhandla fram en lösning tillsammans som båda kan acceptera.
  • Sätt ord i handling och planera in ett uppföljningsmöte.
 • Om handledaren är indirekt involverad i konflikten:
  • Utöva din makt och ditt inflytande; dra upp lagar, anställning, principer och traditioner.
  • Medla: Lyssna först på varje part var för sig för att bilda dig en mer objektiv bild av situationen.
  • Medla: Stäm möte med båda två samtidigt och be dem berätta sin bild av situationen. Ingen får avbryta den andre. Medlaren leder samtalet. Försök komma fram till en handlingsplan med konkreta åtgärder.

Tänk på!

När man försöker få fram var "felet" ligger är det ofta att en av parterna inte vill prata. Försök följande argument:

 • "Vad händer om vi inte pratar?"
 • "Det handlar inte rätt eller fel utan om att arbeta ihop."
 • "Att vara professionell och arbeta ihop betyder inte att man måste älska varandra."

Det är enklare att förebygga en konflikt om kommunikationen är tydlig och direkt och om företagskulturen präglas av öppenhet och vänlighet.

Här finns en intressant sida som handlar om medling på arbetsplatsen.: www.acas.org.uk