The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 4.1 Interkulturell Kommunikation

4.1 Interkulturell Kommunikation

Vad?

Varje person är unik, på grund av hans/hennes ursprung, utbildning, karriär och personliga val i livet. Skillnaderna mellan varje individ påverkar vårt förhållningssätt och kommunikationen med andra. Vad ska vi tänka på när det kommer till dessa olikheter?

Varför?

Genom att vara uppmärksam på dessa skillnader kan man:

 • minska fördomar.
 • förebygga missförstånd och konflikter.
 • undvika att förolämpa varandra.
 • göra så att det finns en ömsesidig uppskattning och förstärka denna.
 • Upptäcka styrkor och kompetenser som finns hos varje individ och planera praktikperioden baserad på denna kunskap.

Det är mycket viktigt att du som handledare visar stort tålamod med praktikanter med dåliga språkkunskaper. Ord och uttryck som du själv kan tycka är enkla, kan ha en annan innebörd i andra kulturer.

Hur?

 1. Prata långsamt när du pratar med den nya praktikanten.
 2. Ställ en fråga i taget.
 3. Undvik nekande frågor, dessa kan orsaka missförstånd.
 4. Turas om att prata och lyssna noga på vad den andra säger.
 5. Rekommendera din praktikant att skriva ner stödord för att få bättre kontroll av förståelsen.
 6. Var stödjande: Uppmuntra och inspirera alla att prata, låt alla komma till tals, ha tålamod!
 7. Kontrollera att alla har förstått: ta aldrig för givet att den andra har förstått allt.
 8. Undvik slang och dialektala uttryck: Även den mest välutbildade utlänning kan ha svårt att förstå dig.
 9. Skämta lagom. Tänk efter om ditt skämt kan missuppfattas när det sägs på ett främmande språk till någon från en annan kultur.
 10. Upprätthåll vett och etikett.

Du kan läsa mer i dokumentet Tips for Managing Intercultural Communication.

Tänk på!

Låt inte dina fördomar/föreställningar om en kultur påverka din bild av praktikanten. Ge varje individ chansen att visa sin egen personlighet.