The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

2.4 Att lära ut; instruera och demonstrera

Vad?

Handledaren erbjuder konkret information på ett visuellt och grafiskt sätt och ger nödvändiga muntliga förklaringar.

Varför?

En bild säger mer än tusen ord! Praktikanter med pragmatisk och aktiv lärstil (se nästa sida om lärstilar) behöver väldigt tydliga visuella demonstrationer. Praktikanten blir mer motiverad då han/hon förstår instruktionerna omedelbart..

Hur?

 • Visualisera ditt sätt att tänka, beskriv eller rita upp din analys av problemet.
 • Försäkra dig om en tydlig struktur med en logisk ordning och visa de olika stegen i processen.
 • Dela in arbetet i olika faser, om det behövs.
 • Gör en introduktion till varje fas och fokusera på de mest viktiga punkterna.
 • Gör en kort sammanfattning efter varje fas.
 • Se till att:
  • praktikanten kan se processen tydligt
  • praktikanten kan höra förklaringen tydligt
  • praktikanten förstår förklaringen
  • antalet faser och steg kan åskådliggöras
  • Demonstrationen inte är för komplicerad
 • Sammanfatta alla faser efter den fullständiga demonstrationen.

Tänk på!

Kontrollera alltid att praktikanten har förstått vad du har gått igenom. Du kan exempelvis be honom/henne att upprepa det du sagt eller att visa vissa moment direkt efter du har gjort dem.