The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.2 Den inledande intervjun

2.2 Den inledande intervjun

Vad?

Det här är den första kontakten mellan handledare och praktikant. Det är viktigt att ta reda på vilka förväntningar praktikanten har på handledaren, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Som handledare uttrycker du också vad du själv förväntar dig av praktikanten och stämmer av reaktionen på detta.

Varför?

Ni får ett första intryck av varandra. En bra introduktion känns motiverande för bägge parter.

Hur?

Handledaren bjuder in praktikanten och bestämmer datum, tid, adress och mötesplats på företaget. Tillsammans läser ni igenom formulären från praktikantens skola eller organisation och skriver på Internship Agreement(Belgium).Om skolan har skrivit ner mål för praktiken går ni igenom dessa. Ni diskuterar även era egna förväntningar och försöker att få dessa att stämma överens.

Om man ställer s.k. öppna frågor kan man få utförligare svar med mycket information, t.ex. Vad fick dig att söka praktikplats utomlands? När man ställer s.k. stängda frågor (t.ex. ja/nej-frågor) kan man få bekräftat vissa saker eller få reda på något specifikt, t.ex. Tycker du om att arbeta i ett arbetslag?

Låt praktikanten ställa frågor och ge så tydliga svar som möjligt på frågorna. Det ger en känsla av säkerhet och motiverar praktikanten att fortsätta vara öppen och direkt.

En praktikant förväntar sig vanligtvis att:

 • Få reda på hur de dagliga rutinerna ser ut på företaget/avdelningen
 • Ha meningsfulla arbetsuppgifter att utföra
 • Lära sig mer om modern teknik
 • Repetera och pröva sina egna kunskaper och färdigheter
 • Få jämföra skolans och arbetslivets villkor
 • Få reda på om den valda praktiken motsvarar framtida yrkesval
 • Utföra arbetsuppgifter med hjälp av en yrkesman
 • Tillämpa skolkunskaper i praktiken
 • Lära sig att kommunicera bättre på ett främmande språk
 • Bli rättvist och trevligt behandlad
 • Få klara och tydliga svar på frågor om arbetslivet
 • Skapa ett kontaktnät och vara en del av arbetslaget
 • Ha roligt i ett främmande land

Tänk på!

Att lyssna till praktikantens förväntningar innebär inte att man måste göra saker och ting som praktikanten förväntar sig. Detta skulle kunna innebära att man ignorerade målen med praktikperioden.