The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

1.4 Praktiska arrangemang och förberedelser

Vad?

Både handledaren och praktikanten behöver en tydlig planering för att underlätta arbetet. Undvik improvisationer och "i sista minuten beslut".

Varför?

En välplanerad praktikperiod är viktig för att öka effektiviteten och resultatet. Positiva erfarenheter stimulerar och motiverar både handledare och praktikant.

Hur?

 • Använd checklistan The Job of an Internship Supervisor och kontrollera vad du behöver göra:
  1. Förberedelser inför praktikperioden
  2. Mottagande av praktikanten
  3. Introduktion till företaget
  4. Uppföljning och återkoppling till praktikanten
 • Stäm av Aktivitetsplanen Internship Activity Plan för praktikperioden
 • Fyll i formuläret Riskanalys Work Place Risk Analysis (om detta behövs)
 • Se till att det finns ett informationsblad med praktisk information:
  • arbetskläder
  • säkerhetsföreskrifter och rutiner
  • rutiner vid sjukdom, tandläkarbesök m.m.
  • arbetstider, lunchrast och kafferaster
  • alla viktiga telefonnummer som praktikanten kan behöva
  • planritning över företaget (lunchrum, toaletter)
  • information om kollektivtrafiken

Tänk på!

Handledning av praktikanten måste ske under hela praktikperioden. Om ordinarie handledare är sjuk eller frånvarande skall de finnas en ersättare tillgänglig. Kom i förväg överens om vilket ansvar och befogenheter ersättaren skall ha.

Kunskap, kompetensutveckling och upplevelser under praktikperioden är nödvändigt.