The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 1.2 Företags- och arbetsplatsinformation

1.2 Företags- och arbetsplatsinformation

Vad?

Det finns olika dokument som beskriver företaget och arbetsplatsen.

Varför?

När skolor eller förmedlande organisationer letar efter passande företag och arbetsplatser att skicka sina praktikanter till använder de informationen för att matcha arbetsplatsen med den sökandes utbildning.

Hur?

Fyll i formuläret Company & Work Place Information Du bör kontrollera att denna information, som vanligtvis ges till praktikanterna, är korrekt och uppdaterad. Sedan kan du gå vidare till nästa sida och förbereda en aktivitetsplan för praktikperioden (Internship Activity Plan).

Tänk på!

Ibland finns det inte tid att få ner all information skriftligt. Se till att praktikanten får kontaktuppgifter (mobilnummer) så att denne kan ringa och fråga efter information om något är oklart.