The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 1.1 Arbetsbeskrivning för handledaren

1.1 Arbetsbeskrivning för handledaren

Vad?

Din uppgift som handledare är att introducera, stödja och handleda praktikanten inom arbetsområdet.

Varför?

Du är kontaktpersonen och den som fungerar som en mellanhand mellan praktikanten, praktikkoordinatorn och kollegorna på arbetsplatsen beträffande praktikens innehåll. Den positiva utvecklingen av praktikperioden beror till stor del på ditt stöd.

Du kan läsa mer om fördelarna av ett praktikprojekt för ditt företag i Benefits of a European Internship Project (Belgium).

Hur?

Läs Checklist – The Job of an Internship Supervisor och se vad som gäller för din situation.

HANDLEDARENS OLIKA ROLLER/KOMPETENSER

  • Handledaren som organisatör av praktikantens introduktion
  • Handledaren som stöd i praktikantens inlärningsprocess
  • Handledaren som bedömare av praktikantens prestationer
  • Handledaren som kulturell tolk
  • Handledaren som förebild
  • Handledaren som kollega                                                                                                   Läs mer>>

Tänk på!

Att vara kontaktperson för en praktikant innebär inte att man ska lösa dennes personliga problem. Det räcker att man lyssnar och är ett stöd. Försök vara neutral och objektiv.